15.4.1825

Δύναμη 6.000 Τούρκων, υπό τον Κιουταχή, αρχίζει τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ταυτόχρονα μια άλλη αποτελουμένη από 10.000 άνδρες, αποστέλλεται απ’ αυτόν για να καταλάβει τα Σάλωνα (Άμφισσα) και ολόκληρη την Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821