26.4.1825

Ο Ιμπραήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύει τη Σφακτηρία, την οποία υπεράσπιζαν μόνο 1.500 Έλληνες. Κατά τη μάχη φονεύθηκαν ο Υπουργός Στρατιωτικών Αναγνώστης Παπαγεωργίου ή Αναγνωσταράς και ο Φιλέλληνας Σανταρόζα (Ανιμπάλε Ντερόσσι ντι Πομαρόλο). Ταυτόχρονα, το ελληνικό πολεμικό ΑΡΗΣ με κυβερνήτη το Δημήτριο Σαχτούρη εξέρχεται από το λιμάνι της Πύλου υπό το συνεχή κανονιοβολισμό του Τουρκοαιγυπτιακού Στόλου.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821