15.9.1821 - Δύναμη Σουλιωτών αποκόπτει την εμπροσθοφυλακή του Μουσταφά Πασά

Δύναμη Σουλιωτών, υπό την αρχηγία του Γεωργίου (Κόγκα) Δράκου και Άγα Μουχουρδάρη, αποκόπτει στη θέση Πέντε Πηγάδια (μεταξύ Ιωαννίνων-Άρτας) την εμπροσθοφυλακή του Μουσταφά Πασά από 800 άνδρες. Οι Τούρκοι, μετά την ήττα τους, τρέπονται σε άτακτη φυγή, εγκαταλείποντας 100 νεκρούς και ισάριθμους αιχμαλώτους.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821