9.9.1821 - Δύναμη 6.000 Τούρκων υπό τον Σελήμ Πασά επιτίθεται κατά της Μονής Σέκου στη Μολδοβλαχία

Δύναμη 6.000 Τούρκων υπό τον Σελήμ Πασά επιτίθεται κατά της Μονής Σέκου στη Μολδοβλαχία, την οποία υπερασπίζονται οι Γιωργάκης Ολύμπιος και Γιάννης Φαρμάκης με 350 Έλληνες. Λόγω δυσμενούς εξελίξεως του αγώνα, ο πρώτος ανατινάζει την πυριτιδαποθήκη.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821