26.8.1821 - Μάχη των Βασιλικών

Μάχη των Βασιλικών. Σ’ αυτή κατατροπώθηκαν από τους Έλληνες υπό των οπλαρχηγών Γκούρα και Δυοβουνιώτη, 8.000 Τούρκοι, οι οποίοι κινούνταν προς Λιβαδειά, με σκοπό να κατέλθουν στην Πελοπόννησο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821