17.5.1821 - Ο Εμμανουήλ Παπάς ηγείται επανάστασης στην Μακεδονία

Ο Εμμανουήλ Παπάς ηγείται επανάστασης στην Μακεδονία οργανώνοντας σώμα 4.000 αγωνιστών.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821