12.5.1821 - Μάχη του Βαλτετσίου

Μάχη του Βαλτετσίου, κατά την οποία ολιγάριθμοι Έλληνες κατατροπώνουν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις και ανοίγουν την οδό για την ελευθερία του Έθνους.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821