9.5.1821 - Δύναμη 1.000 Θεσσαλών επαναστατών πολιορκεί το Βελεστίνο

Δύναμη 1.000 Θεσσαλών επαναστατών πολιορκεί χωρίς αποτέλεσμα το Βελεστίνο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821