17.7.1825

1.500 Έλληνες υπό τους Κ. Μπότσαρη, Γ. Δράκο, Γιώτη Δαγκλή, Διαμντή Ζέρβα Γιάννη Γκούρα και Χρ. Περραιβό, δέχεται επίθεση κοντά στη Μονή του Προφήτη Ηλία στα Σάλωνα από 7.000 Τουρκαλβανούς του Σούλτσα Κόρτσα. Οι Έλληνες αντεπιτίθενται και τρέπουν σε άτακτη φυγή τους Τουρκαλβανούς που χάνουν 73 άνδρες.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821