21.7.1825

Ενεργείται γενική τουρκική επίθεση δύναμης 2.400 ανδρών, υπό τον Κιουταχή, κατά του Μεσολογγίου. Οι Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την πόλη και αναγκάζονται να επιστρέψουν στις θέσεις τους, εγκαταλείποντας 1.500 νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Ετικέτες - Επανάσταση 1821