23.7.1825

Ο ελληνικός στόλος, υπό τον Αντιναύαρχο των Σπετσών Ιωάννη Κυριακό, καταναυμαχεί τον αντίστοιχο τουρκικό στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και πετυχαίνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821