19.5.1821 - Οι Τούρκοι απαγχονίζουν τον Επίσκοπο Κισσάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη

Οι Τούρκοι απαγχονίζουν τον Επίσκοπο Κισσάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη και τον ιεροδιάκονο, διδάσκαλο, Καλλίνικο, από τη Βέροια, που θεωρούνται οι πρωτομάρτυρες της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821