20.5.1821 - Το Μεσολόγγι κηρύσσει την επανάσταση

Το Μεσολόγγι κηρύσσει την επανάσταση.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821