21.6.1824 - Ο Οθωμανικός Στόλος φθάνει στις 20 Ιουνίου στα Ψαρά

Ο Οθωμανικός Στόλος φθάνει στις 20 Ιουνίου στα Ψαρά και αρχίζει τον κανονιοβολισμό των οχυρωμάτων στη βόρεια ακτή της νήσου. Δύναμη 3.000 Τούρκων, υπό τον Χοσρέφ πασά, αποβιβάζεται στα Ψαρά, καταλαμβάνει την πόλη και προβαίνει στην ολοκληρωτική καταστροφή της. Φονεύονται 4.000 κάτοικοι και χιλιάδες αιχμάλωτοι οδηγούνται στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821