9.6.1824 - Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσόγκας τρέπει σε άτακτη φυγή την ισχυρή δύναμη του Ταχήρ Αμπάζη

Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσόγκας τρέπει σε άτακτη φυγή την ισχυρή δύναμη του Ταχήρ Αμπάζη στο Ξοδάκτυλο Άρτας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821