3.6.1824 - Επίθεση των οπλαρχηγών Τσόγκα και Ράγκου κατά της Σκουληκαριάς Άρτας

Επίθεση των οπλαρχηγών Τσόγκα και Ράγκου κατά της Σκουληκαριάς Άρτας εξαναγκάζει τους Τούρκους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να καταφύγουν στην Άρτα.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821