29.5.1824 - Ο Αιγυπτιακός Στόλος επανέρχεται στην Κάσο

Ο Αιγυπτιακός Στόλος, επανέρχεται στην Κάσο, καταλαμβάνει και λεηλατεί το νησί και προβαίνει σε σφαγές και βιαιότητες.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821