22.2.1821 - Ο Α. Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο ποταμό

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο ποταμό και εισέρχεται στο έδαφος της Μολδαβίας, με σκοπό την κήρυξη επανάστασης κατά των Τούρκων.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821