24.2.1821 - «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί την προκήρυξή του «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» προς τους λαούς της Μολδοβλαχίας και τους προτρέπει σε επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821