3.3.1821 - Ο Α. Υψηλάντης συγκροτεί τον Ιερό Λόχο

3.3.1821 - Ο Α. Υψηλάντης συγκροτεί τον Ιερό Λόχο

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συγκροτεί στη Μολδοβλαχία τον Ιερό Λόχο αρχικής δύναμης 100 ανδρών, υπό τον Γεώργιο Καντακουζηνό.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821