25.3.1821 - Ο Π. Π. Γερμανός κηρύσσει την έναρξη της Επαναστάσεως στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πατρών

25.3.1821 - Ο Π. Π. Γερμανός κηρύσσει την έναρξη της Επαναστάσεως στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πατρών

Ο πρόκριτος της Τριπόλεως Αναγνώστης Κονδάκης με τον Επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο, ιδρύουν στη Βέρβαινα Αρκαδίας το πρώτο ελληνικό στρατόπεδο της Πελοποννήσου, με σκοπό να προστατεύσουν τις γειτονικές περιοχές από ενδεχόμενες επιθετικές επιχειρήσεις των Τούρκων.


Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός κηρύσσει την έναρξη της Επαναστάσεως στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πατρών και ορκίζει τους Αρχηγούς Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντο και Μπενιζέλο Ρούφο με 1.000 περίπου άνδρες τους. Στη συνέχεια συστήθηκε «Επαναστατικό ή Αχαϊκό Διευθυντήριο» που τέθηκε τιμητικά υπό την ηγεσία του Γερμανού.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821