26.3.1821 - Ο πρόκριτος της περιοχής Γαστούνης Γεώργιος Σισίνης κηρύσσει την Επανάσταση

Ο πρόκριτος της περιοχής Γαστούνης Γεώργιος Σισίνης κηρύσσει την Επανάσταση και πολιορκεί το φρούριο Χλομούτσι, στο οποίο είχαν κλειστεί οι Τούρκοι. Την άλλη μέρα καταφτάνει σε βοήθεια των Τούρκων ο Ραΐπ αγάς με 400 άνδρες και προσβάλλει τους Έλληνες από τα νώτα αναγκάζοντάς τους να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν.


Οι εκπρόσωποι του Αχαϊκού ή Επαναστατικού Διευθυντηρίου γνωστοποιούν επίσημα στους Ευρωπαίους προξένους των Πατρών την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.


Ο Χαράλαμπος Βιλαέτης υψώνει τη σημαία της Επαναστάσεως στον Πύργο Ηλείας.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821