27.3.1821 - Ο Αθανάσιος Διάκος κηρύσσει την Επανάσταση στη Βοιωτία

Ελληνικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αρματολό Πανουργιά, ελευθερώνουν την πρωτεύουσα της Φωκίδας, Σάλωνα (Άμφισσα).


Ο Αθανάσιος Διάκος, μετά από δοξολογία στη Μονή του Οσίου Λουκά, κηρύσσει την Επανάσταση στη Βοιωτία.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821