28.4.1821 - Ο Θ. Κολοκοτρώνης ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Καρύταινας Πελοποννήσου

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Καρύταινας Πελοποννήσου, για να αναλάβει το συντονισμό των πολεμικών ενεργειών κατά της Τρίπολης.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821