3.5.1821 - Οι Τούρκοι αποβιβάζουν μεγάλη δύναμη στρατού στην Κύπρο

Οι Τούρκοι αποβιβάζουν μεγάλη δύναμη στρατού στην Κύπρο και προβαίνουν σε διωγμούς, λεηλασίες και καταστροφές.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821