6.5.1821 - Ο Κεχαγιάμπεης μπαίνει στην Τριπολιτσά για να ενισχύσει τους Τούρκους

Ψαριανοί επαναστάτες αποβιβάζονται στην Ίμβρο και καταλαμβάνουν το φρούριο.


Ο Κεχαγιάμπεης του Χουρσίτ πασά μπαίνει στην Τριπολιτσά για να ενισχύσει τους Τούρκους της πόλεως που πολιορκούνται. Ο Κολοκοτρώνης ενισχύει τα στρατόπεδα στο Χρυσοβίτσι, Λεβίδι και Πιάνα με δυνάμεις υπό τους Πλαπούτα και Ανδρέα Παπαδιαμαντόπουλο.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821