7.5.1821 - Υψώνεται η Σημαία της Επανάστασης στη Μηλέα Πηλίου

Υψώνεται η Σημαία της Επανάστασης στη Μηλέα Πηλίου.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821