28.8.1826

Μάχη του Πολυαράβου. Οι Οπλαρχηγοί της Μάνης με 2.000 περίπου άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ, οι οποίες τρέπονται σε φυγή, έχοντας υποστεί μεγάλες απώλειες.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821