30.8.1826

Ο Ελληνικός Στόλος, υπό το Ναύαρχο Α. Μιαούλη, προξενεί σοβαρές ζημιές και απωθεί τον Τουρκοαιγυπτιακό από την Μυτιλήνη, στον κόλπο της Σμύρνης.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821