29.3.1823 - Συνέρχεται στο Άστρος Κυνουρίας η Β’ Εθνική Συνέλευση

Συνέρχεται στο Άστρος Κυνουρίας η Β’ Εθνική Συνέλευση, η οποία έληξε στις 18 Απριλίου με τη σύνταξη της διακήρυξης για «την πολιτική των Ελλήνων ύπαρξη και ανεξαρτησία».

Ετικέτες - Επανάσταση 1821