3.2.1823 - Ένοπλες ομάδες από περίπου 5.000 άνδρες προσβάλλουν τους Τούρκους

Ένοπλες ομάδες από περίπου 5.000 άνδρες προσβάλλουν τους Τούρκους στο δυτικό άκρο της Κρήτης. Οι Τούρκοι αναγκάζονται να εγκλειστούν στα φρούρια Καστελλίου (Κισσάμου) και Γραμβούσας, όπου τελικά αποδεκατίζονται από πανώλη.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821