30.10.1821 - Ο Βαλής της Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Εμίν Πασάς καταλαμβάνει την Κασσάνδρα

Ο Βαλής της Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Εμίν Πασάς επιτίθεται με μεγάλες δυνάμεις, καταλαμβάνει την Κασσάνδρα και μεταβάλλει την πόλη σε σφαγείο και στάχτη. Από τους 1.500 Έλληνες υπερασπιστές σκοτώνονται οι περισσότεροι.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821