4.11.1821 - Έναρξη νέας πολιορκίας της Ακρόπολης από 1.000 Έλληνες

Έναρξη νέας πολιορκίας της Ακρόπολης από 1.000 Έλληνες υπό τον Κτενά.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821