14.1.1822 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απελευθερώνει την Ακροκόρινθο
2.3.1822 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει την περιοχή του Γηροκομείου Πατρών
21.5.1821 - Ο Θ. Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει τη Ζαράκοβα της Τριπολιτσάς
23.6.1822 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαλύει την πολιορκία της Πάτρας
23.9.1821 - Ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Τρίπολη
26.10.1823 - Οι Τουρκαλβανοί παραδίδουν το φρούριο της Ακροκορίνθου στον Κολοκοτρώνη
26.7.1822 - Λαμβάνει χώρα η μάχη στα Δερβενάκια
28.4.1821 - Ο Θ. Κολοκοτρώνης ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Καρύταινας Πελοποννήσου
29.3.1821 - Η πρώτη μάχη του Αγώνα στον Άγιο Αθανάσιο της Καρύταινας
3.12.1822 - Οι Τούρκοι του Ναυπλίου παραδίδονται στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
31.3.1821 - Ο τουρκικός όχλος προβαίνει σε άγριες σφαγές των Ελλήνων της Σμύρνης
6.1.1821 - Ο Κολοκοτρώνης επιστρέφει στην Πελοπόννησο
6.5.1821 - Ο Κεχαγιάμπεης μπαίνει στην Τριπολιτσά για να ενισχύσει τους Τούρκους
9.3.1822 - Ελληνικές δυνάμεις τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους στο Σαραβάλιο Πατρών