Ντελάλης

Ντελάλης

Η ανάγκη του ντελάλη έγινε αισθητή από τη στιγμή που κάποιο νέο έπρεπε να διαδοθεί σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι βρέθηκαν άνθρωποι με βροντερή φωνή, που μπορούσαν να ακουστούν πολύ μακριά.

Εκτός από τη φωνή, χρησιμοποιούσαν επίσης τα χέρια τους και διάφορα άλλα βοηθητικά μέσα: ένα χωνί ή κουδούνι ή σάλπιγγα ή άλλο ηχηρό μέσο που μπορούσε να κινήσει την προσοχή του κόσμου, που στη συνέχεια καθόταν να ακούσει το μαντάτο. Ανεβασμένος ο ντελάλης σε κάποιο πεζούλι ή μάνδρα φώναζε χαρακτηριστικά: Ακούσατε κύργοι και κυρίες……   
           Επειδή πολλά σχόλια λέγονταν μετά το άγγελμα του ντελάλη, δεν ήταν εύκολη η εξεύρεση τέτοιων προσώπων. Φυσικά και η αμοιβή έπαιζε μεγάλο ρόλο.
           Σήμερα, συνήθως, οι θίασοι που περιοδεύουν, οι πολιτικοί με τις συγκεντρώσεις και τόσοι πλανόδιοι πωλητές, μας ξεκουφαίνουν με τα μεγάφωνα που τσιρίζουν πάνω σε αυτοκίνητα. Μας βάζουν ενδιάμεσα, για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον μας, και δυο αμανέδες κι έτσι το πράγμα κατάντησε πληγή, παρά τη γραφικότητα που είχε κάποτε.

Πηγή