Παραμάνα

Παραμάνα

Στην αρχαία Ελλάδα την ονόμαζαν τροφό.
          Η τροφός λοιπόν, η παραμάνα, ήταν μια γυναίκα, η οποία αντικαθιστούσε τη μάνα, στην περίπτωση που αυτή δεν ήταν σε θέση ή για κάποιο άλλο λόγο δεν ήθελε να δώσει το μητρικό γάλα στο παιδί της. Τέτοιες περιπτώσεις είχαμε στο παρελθόν πάρα πολλές, γιατί δεν υπήρχαν τα σημερινά γάλατα, που δίνουμε στα μωρά.

          Εάν λοιπόν κάποια μητέρα δεν είχε δικό της γάλα, γιατί της κόπηκε από κάποια ασθένεια ή ατύχημα, το μωρό το τάιζε κάποια άλλη γυναίκα που είχε κι αυτή μωρό.
          Πολλές, κυρίως πλούσιες μανάδες, για να μην χαλάσουν τα στήθη τους, έπαιρναν άλλες γυναίκες και θήλαζαν τα μωρά τους. Σε άλλη περίπτωση έπαιρναν άλλη γυναίκα, όταν η μητέρα δεν είχε αρκετό γάλα και το μωρό ζητούσε περισσότερο. Η παραμάνα ήταν εκείνη που θα έδινε το συμπλήρωμα.
          Οι γυναίκες, λοιπόν, εκείνες που με αμοιβή έδιναν το μητρικό γάλα σε ξένα παιδιά, ήσαν οι παραμάνες. Τέτοιες παραμάνες ονομαστές, ήσαν οι Ανδριότισσες γυναίκες. Οι πλούσιες οικογένειες των Αθηνών, όταν ήθελαν παραμάνα, έστελναν στην Άνδρο παραγγελία ή εύρισκαν Ανδριότισσα στην Αθήνα.
          Το επάγγελμα αυτό σταμάτησε από τότε που βγήκαν τα βιομηχανικά προϊόντα και το παστεριωμένο γάλα.

Πηγή