1.4.1821 - Τουρκικός όχλος στην Κωνσταντινούπολη σφάζει ανηλεώς Έλληνες
10.4.1821 - Επαναστατούν τα Ψαρά
13.4.1821 - Οι Τούρκοι σέρνουν διαπομπευόμενο από τον τουρκικό όχλο το πτώμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’
15.4.1821 - Νίκη των Ελλήνων στο Λεβίδι Αρκαδίας
16.4.1821 - Ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσιμος υψώνει τη Σημαία της Επαναστάσεως στην Ύδρα
17.4.1821 - Ο Πρόκριτος Κωνσταντίνος Λαχανάς κηρύσσει την Επανάσταση στη Σάμο
20.4.1821 - Οι Έλληνες της Μολδαβίας καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Σερέτη
23.4.1821 - Μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας
25.4.1821 - Επαναστατικά τμήματα από τα περίχωρα της Αττικής εισέρχονται στην Αθήνα
26.4.1821 - Η Επανάσταση εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη νήσο Σάμο
28.4.1821 - Ο Θ. Κολοκοτρώνης ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Καρύταινας Πελοποννήσου
3.4.1821 - Ο Γιουσούφ Πασάς εισέρχεται στην Πάτρα
4.4.1821 - Οι Έλληνες πολιορκούν το Ναύπλιο
6.4.1821 - Γενίτσαροι σφάζουν εξήντα Έλληνες στη Σμύρνη και λεηλατούν τις χριστιανικές συνοικίες
8.4.1821 - Οι Έλληνες πολιορκούν τους Τούρκους στο Φρούριο της Μενδενίτσας Φθιώτιδας
9.4.1821 - Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν και φυλακίζουν τους προκρίτους των Αθηνών