Το κούρεμα των προβάτων

Το κούρεμα των προβάτων

Ε! παιδιά δικά μας, τσοπανόπουλα,
ελάτε να κουρέψουμε τα γίδια τουτανά,
του Γιώργη το κοπάδι, που χιλιάσανε.

Ε! παιδιά μου κουρευτάδες, για ελάτενε κοντά,
συναχθείτε όλοι να βάλουμε μπροστά.
Για κουβαλήτε, βρε παιδιά, δεν προκάμνετε πια;
Ας κόβγουν τα ψαλίδια σας και κρηάτα, μη λυπήστε,
προστάξετε νε τ’ αφεντικό να φέρει για να πιούμε.
Εχίλιασές το το μαντρί, να το διπλοχιλιάσεις,
να δώσ’ ο θιος κι η Παναγιά να το διπλομυριάσεις.
Εσένα, Γιώργη, πρέπει σου χίλια σφαχτά να βλέπεις,
με χίλι’ αργυροκούδουνα να τα λαλείς, να πρέπεις…

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Απο τα επιλύχνια (ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ)
Απόσπασμα απο τον "Καλό Σπορέα" (Αιμιλία Δάφνη)
Η ελιά (Δημοτικό)
Η θημωνιά (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ)
Ο γεροβοσκός (Ζαχαρίας Παπαντωνίου)
Ο τρύγος (ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ)
Η Σπορά (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ)
Το θέρος (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ)
Tου γεωργού (Δημοτικό)
Βαριά τ’ αλέτρι (ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ)
Απο την Ιλιάδα (ΟΜΗΡΟΣ)
Δείπνος (ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ)
Στ΄ Αλώνια (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ)
Νυχτέρι (ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ)
Ο κύκλος του ψωμιού (ΧΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ)
Ψωμί (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ)
Το κούρεμα των προβάτων
Το τραγούδι του αργαλειού (ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ)
Τρυγητός (Κατίνα Παΐζη)
Παλιουρή (ΖΙΤΣΑΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ)

Πηγή