Το κούρεμα των προβάτων

Το κούρεμα των προβάτων

Ε! παιδιά δικά μας, τσοπανόπουλα,
ελάτε να κουρέψουμε τα γίδια τουτανά,
του Γιώργη το κοπάδι, που χιλιάσανε.

Ε! παιδιά μου κουρευτάδες, για ελάτενε κοντά,
συναχθείτε όλοι να βάλουμε μπροστά.
Για κουβαλήτε, βρε παιδιά, δεν προκάμνετε πια;
Ας κόβγουν τα ψαλίδια σας και κρηάτα, μη λυπήστε,
προστάξετε νε τ’ αφεντικό να φέρει για να πιούμε.
Εχίλιασές το το μαντρί, να το διπλοχιλιάσεις,
να δώσ’ ο θιος κι η Παναγιά να το διπλομυριάσεις.
Εσένα, Γιώργη, πρέπει σου χίλια σφαχτά να βλέπεις,
με χίλι’ αργυροκούδουνα να τα λαλείς, να πρέπεις…

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Απο τα επιλύχνια
Απόσπασμα απο τον "Καλό Σπορέα"
Η ελιά
Η θημωνιά
Ο γεροβοσκός
Ο τρύγος
Στ΄ Αλώνια
Το θέρος
Tου γεωργού
Βαριά τ’ αλέτρι
Απο την Ιλιάδα
Δείπνος
Η Σπορά
Νυχτέρι
Ο κύκλος του ψωμιού
Ψωμί
Το κούρεμα των προβάτων
Το τραγούδι του αργαλειού
Παλιουρή
Τρυγητός

Πηγή